Prawo Człowieka do Schronienia

Zapraszamy Wszystkich do Projektów Open Source:

1.”dom.ecoeurope.eu” wersja 1.0

2.”RPR-1″ – Robot Pszczoła Robotnica

3. Urządzenie Wolnej Energii ponad 50 kw

Comments are closed